Marktcommissie

Sylvia van Itegem , namens gemeente Harderwijk

Kees Louwen, marktmeester gemeente Harderwijk

Jaap Buter, namens de marktkooplieden